Fundraising

/Fundraising
Fundraising 2020-11-04T12:27:15+08:00

Ongoing Campaigns

 • #HarapanMulia Fundraiser

  Minimum Donation RM 1.00

  RM 496,643.00

  99%

  RM 500,000.00 Goal

  672 Donors

Fundraisers

 • Fundraiser by Jenny Yap for #HarapanMulia

  Minimum Donation RM 1.00

  RM 100.00

  1%

  RM 10,000.00 Goal

  1 Donors

 • Botak For B40 by Natashya Khoo for #HarapanMulia

  Minimum Donation RM 1.00

  RM 3,354.00

  34%

  RM 10,000.00 Goal

  28 Donors

 • Fundraiser by Yong Xuan for #HarapanMulia

  Minimum Donation RM 1.00

  RM 960.00

  48%

  RM 2,000.00 Goal

  15 Donors

 • Out of stock

  Fundraiser by Yuen Juin Hoe for #HarapanMulia

  Minimum Donation RM 1.00

  RM 16,358.00

  164%

  RM 10,000.00 Goal

  62 Donors

 • 助贫。辅青 by Tan Mew Wai for #HarapanMulia

  Minimum Donation RM 1.00

  RM 946.00

  9%

  RM 10,000.00 Goal

  11 Donors

 • Fundraiser by Ahmad Zawawee for #HarapanMulia

  Minimum Donation RM 1.00

  RM 78.00

  1%

  RM 10,000.00 Goal

  3 Donors

 • Fundraiser by Peggy Chang for #HarapanMulia

  Minimum Donation RM 1.00

  RM 2,768.00

  28%

  RM 10,000.00 Goal

  21 Donors

 • Fundraiser by Fenny Chee for #HarapanMulia

  Minimum Donation RM 1.00

  RM 2,600.00

  26%

  RM 10,000.00 Goal

  20 Donors

 • Fundraiser by Nazihah Maiddin for #HarapanMulia

  Minimum Donation RM 1.00

  RM 68.00

  1%

  RM 10,000.00 Goal

  2 Donors

 • Donate A Chance by Andrew Lim for #HarapanMulia

  Minimum Donation RM 1.00

  RM 1,394.00

  14%

  RM 10,000.00 Goal

  12 Donors

 • Fundraiser by Nurul Faraheen for #HarapanMulia

  Minimum Donation RM 1.00

  RM 358.00

  4%

  RM 10,000.00 Goal

  11 Donors

 • Fundraiser by Tony Toh for #HarapanMulia

  Minimum Donation RM 1.00

  RM 368.00

  4%

  RM 10,000.00 Goal

  5 Donors

 • Fundraiser by Jeff Tan for #HarapanMulia

  Minimum Donation RM 1.00

  RM 228.00

  2%

  RM 10,000.00 Goal

  6 Donors

 • Fundraiser by Joshua Lim for #HarapanMulia

  Minimum Donation RM 1.00

  RM 4,508.00

  45%

  RM 10,000.00 Goal

  29 Donors

 • Fundraiser by Shayne Khoo for #HarapanMulia

  Minimum Donation RM 1.00

  RM 3,618.00

  36%

  RM 10,000.00 Goal

  20 Donors

 • Fundraiser by Munyan Chor for #HarapanMulia

  Minimum Donation RM 1.00

  RM 3,056.00

  31%

  RM 10,000.00 Goal

  28 Donors

 • Donate and Dare Me! by Oon Jia Li for #HarapanMulia

  Minimum Donation RM 1.00

  RM 2,368.00

  24%

  RM 10,000.00 Goal

  21 Donors

Completed Fundraisers

 • Out of stock

  Jomfund_B40 by UM for #HarapanMulia

  Minimum Donation RM 1.00

  RM 1,000.00

  100%

  RM 1,000.00 Goal

  56 Donors

 • Out of stock

  Charity Legal Advice by Yan for #HarapanMulia

  Minimum Donation RM 1.00

  RM 3,756.00

  125%

  RM 3,000.00 Goal

  16 Donors

 • Out of stock

  Fundraiser by Yuen Juin Hoe for #HarapanMulia

  Minimum Donation RM 1.00

  RM 16,358.00

  164%

  RM 10,000.00 Goal

  62 Donors

 • Out of stock

  Fundraiser by Angie Ng for #HarapanMulia

  Minimum Donation RM 1.00

  RM 10,500.00

  105%

  RM 10,000.00 Goal

  47 Donors